Regulamin

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług TopMax Spa & Autodetailing zwanych dalej Klientami.

1. Ręczna myjnia samochodowa, zwana dalej myjnią, świadczy usługi.
2. Myjnia jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00, a w soboty­ 9:00-14:00.
3. Myjnia świadczy usługi mycia dla następujących typów pojazdów: samochody osobowe, terenowe, Vany oraz busy osobowe o wysokości nie większej niż 2950 cm.
4. Mycie samochodów w myjni odpowiada standardowi mycia w ręcznych myjniach samochodowych.
5. Usługę wykonuje się po zleceniu jej pracownikowi myjni. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu 730-578-578.
6. Klienci korzystający z bezgotówkowej formy rozliczenia za wykonane usługi zobowiązani są do poświadczenia wykonania usługi podpisem na raporcie miesięcznym u pracownika myjni.
7. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia, klient ma obowiązek zgłosić miejsca podatne na uszkodzenia, które mogą powstać przy myciu wysokim ciśnieniem takie jak świeżo lakierowane miejsca lub ubytki lakieru. W przypadku gdy klient nie zgłosi miejsc podatnych na uszkodzenia myjnia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe straty.
8. W przypadku zauważenia przez pracownika lub zgłoszenia przez klienta uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, pracownik myjni może odmówić wykonania usługi.
9. Klient pozostawiający samochód do umycia powinien pozostać na terenie myjni lub jeśli odbiór auta ma nastąpić w późniejszym czasie powinien pozostawić u pracownikowi myjni kluczyki do auta i udzielić wszelkich niezbędnych do uruchomienia pojazdu informacji aby umożliwić przestawienie auta na parking dla klientów po wykonaniu usługi. Klient upoważnia tym samym personel myjni do poruszania się pojazdem na terenie myjni samochodowej oraz parkingu dla klientów.
10. Część usług tj. mycie silnika oraz pranie tapicerki ze względu na specyfikę, złożoność, oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe – wykonywane są na ryzyko klienta.
11. TopMax Spa & Autodetailing nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i gotówkę pozostawione w samochodzie (sugerujemy pozostawienie tych przedmiotów w biurze myjni).
12. Klient powinien poinformować pracownika myjni o nadmiernie rozgrzanych tarczach hamulcowych aby uniknąć ich odkształcenia podczas mycia.
13. Podczas czyszczenia wnętrz samochodów w których zainstalowane są foteliki dziecięce, foteliki zostają zdemontowane i pracownicy myjni ponownie ich nie instalują.
14. Po wykonanej usłudze klient zobowiązany jest do oględzin pojazdu i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do stanu auta, pracownikowi myjni lub jego przełożonym.
15. Po wyjeździe z myjni nie uwzględnia się reklamacji.
16. Zlecenie pracownikowi myjni wykonania dowolnej usługi, wchodzącej w zakres usług myjni, jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
17. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w Cenniku. Podane ceny są cenami brutto.
18. Płatność za usługę zakupioną w myjni następuje:
a) na paragon – bezpośrednio po jej wykonaniu, u pracownika myjni, w gotówce.
b) na fakturę gotówkową – po wcześniejszym zgłoszeniu pracownikowi myjni, w gotówce.
Faktury gotówkowe wystawiane są w miarę możliwości po wykonaniu usługi lub na dzień następny. Faktury na życzenie klienta może być również dostarcza Pocztą Polską lub w inny uzgodniony sposób.
c) możliwe jest mycie pojazdów w formie bezgotówkowej w rozliczeniu comiesięcznym dla firm lub osób fizycznych które zawarły takie umowy z myjnią.
19. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2015 r.

Ogólne warunki gwarancyjne na powłokę ceramiczną (kwarcową)

1. Termin ochrony lakieru przez powłokę jest terminem umownym i może ulec znacznemu skróceniu gdy:
a. Samochod zostanie umyty pierwszy raz po nałożeniu powłoki na karoserię przed upływem 14 dni od daty odbioru pojazdu!!!
b. Samochód będzie myty nieodpowiednimi środkami oraz w nieodpowiedni sposób po za myjnią TopMax Spa & Autodetailing. Nieodpowiednia chemia może doprowadzić do zniszczenia powłoki. Kategorycznie zabrania się mycia pojazdu na myjniach automatycznych. Mycie na myjniach bezdotykowych nie są wskazane, ze względu na brak informacji jaka jest w nich stosowana chemia czyszcząca.
2. Każdy klient po zabiegu nałożenia powłoki ceramicznej otrzymuje pierwsze mycie (po 14 dniach) gratis.
3. Trwałość powłoki jest ściśle uzależniona od sposobu jej pielęgnowania, dla tego zaleca się, aby utrzymać długotrwały i maksymalny efekt pielęgnować samochód w TopMax Spa & Autodetailing.

BARDZO WAŻNE JEST ABY POINFORMOWAĆ PERSONEL MYJNI, IŻ NA AUCIE ZNAJDUJE SIĘ POWŁOKA CERAMICZNA!!!

Ogólne warunki gwarancyjne na folie ochronne XPEL

Zakres gwarancji
Producent gwarantuje, że folie do ochrony lakieru XPEL Ultimate nie posiadają wad materiałowych ani produkcyjnych. Gwarancja obejmuje następujące wady: żółknięcia, przebarwienia, pęknięcia, pęcherze i rozwarstwienia się. Gwarancja nie obejmuje wpływu zanieczyszczeń drogowych, zanieczyszczeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, rozdarć, wypadków, kolizji itp.

Proces reklamacji
Aby złożyć reklamację należy w pierwszej kolejności skontaktować się z autoryzowanym dealerem XPEL, który dokonał instalacji. Należy okazać kartę gwarancyjną, wydawaną podczas pierwszej obowiązkowej wizyty kontrolnej dokonywanej 48h po odbiorze pojazdu po instalacji oraz kopię oryginalnego dowodu wpłaty, które pomogą w identyfikacji obszaru objętego niniejszą gwarancją. Autoryzowany dealer XPEL ma obowiązek usunąć i ponownie zainstalować folię ochronną w określone miejsca. Gwarancja obejmuje zarówno materiał jak i instalację folii.

Ograniczenia
Dotrzymanie warunków opisanych powyżej jest podstawą do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Autoryzowani instalatorzy XPEL nie są upoważnieni do zmiany wyżej wymienionych warunków. Reklamacja może zostać rozpatrzona negatywnie w przypadku niedostosowania się do powyższych zaleceń. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, nastepuje jedynie wymiana wadliwego elementu. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem. Wymiana reklamowanego elementu jest wykonywana wyłącznie u autoryzowanego dealera XPEL.

Pielęgnacja folii do ochrony lakieru

Folia ochronna XPEL Ultimate to niezwykle trwała folia odporna na odbarwienia, która utrzymuje wysoki połysk przez lata. Aby zachować jej wygląd i właściwości należy często myć samochód i stosować się do poniższych wskazówek:

  • przez 48 godzin tj. do czasu pierwszej obowiązkowej wizyty kontrolnej u autoryzowanego instalatora, nie należy myć auta,
  • ptasie odchody oraz smołę powinno usunąć się tak szybko jak to możliwe, gdyż zawarte w nich kwasy  czy środki ropopochodne mogą spowodować trwałe usterki i zmiany w błonie folii,
  • uporczywe plamy można usunąć za pomocą 99% alkoholu izopropylowego lub rozcieńczalnika do lakieru (należy unikać bezpośredniego kontaktu z lakierem samochodu),
  • zaleca się stosowanie XPEL SEALENT co najmniej raz na 3 miesiące aby zachować wysoki połysk. Lekkie zadrapania powłoki będą ulegały samo gojeniu się po 20 30 minut w temperaturze pokojowej. W chłodniejszych warunkach lub w celu przyśpieszenia procesu polać ciepłą wodą 80 (stopni Celcjusza),
  • podczas mycia ciśnieniowego należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić krawędzi folii.